Styrelsen

Böle Ungdomsförening r.f. leds liksom andra föreningar av en styrelse som väljs av årsmötet i mars månad. Vår ordförande är Katarina Källberg och övriga styrelsemedlemmar under verksamhetsåret 2019 är: Johanna Aspelin-Wikman, Patricia Bäckvik-Manngård, John Eklund, Jonathan Grandell, Ulf Harf, Jonas Krook, Thomas Lindqvist, Maria Malm, Ann-Sofie Strand och Malin Svanström. Suppleanter är Else-Maj Lindqvist och Pia Svarvar. Kassör utom styrelsen är Johanna Bergström.

Utöver styrelsen har föreningen till sin hjälp många andra viktiga eldsjälar och förmågor som ställer upp för föreningen i ur och skur!