Vill du hyra lokalen?

Lokalen får man gärna hyra för privata tillställningar och fester. Vi uppbär numera också ett litet självkostnadspris också för medlemmarna. Detta för att täcka t.ex. elektricitet, samt vatten- och avfallskostnader. Medlemspriset för hyra av hela lokalen är 50 euro och för serveringsrummet 25 euro. Som medlem har man också möjlighet att låna bord och stolar från lokalen, och detta är kostnadsfritt för medlemmar.

För utomstående, d.v.s. icke-medlemmar debiteras en hyra på 250 euro för hyra av hela lokalen samt det halva eller 125 euro för hyra av serveringsrummet. Stolar och bord hyr vi också gärna ut.

Vill du hyra lokalen? Ta då kontakt med Ann-Sofie Strand per telefon 040-76 02 190 eller per e-post agrandell(at)hotmail.com. På lokalen finns också servis för 200 personer med tillhörande glas och bestick, så det är enkelt att ställa till med fest på vår fina lokal!